Головна » Новини » РМК

Моніторинг «Ціннісні орієнтації молоді»

Термін проведення: лютий-березень, 2017 року

Кількість опитуваних: 573 учні (9-11 класів), а саме 308 учнів 9-их класів, 126 учнів 10-их класів, 139 учнів 11-их класів ЗНЗ Кременецького району.

Мета: вивчити рівень сформованості ціннісних установок учнівської молоді до самостійного життя та покращення роботи педагогів з формування ціннісних компетентностей учнів у ЗНЗ.

Представлення результатів: результати соціологічного опитування показали, що в основному, в старшокласників сформовані ціннісні орієнтації. Вони  володіють моральними і духовними якостями, професійно визначилися, у них переважають  домінуючі людські цінності – любов, чесність, справедливість, доброта. У житті надають перевагу духовному над матеріальним добробутом. Це свідчить про те, що незважаючи на складні соціально-економічні відносини в державі, у старшокласників є прагнення до вдосконалення і самореалізації в самостійному житті, сформовані необхідні життєві компетенції, які забезпечують успішну адаптацію в навколишньому світі та спрямованість на активну громадську позицію.

 

  Методичні рекомендації педагогічним працівникам щодо формування ціннісних орієнтацій у старшокласників

 

1. Забезпечити комплексний педагогічний вплив на когнітивний, емоційний, поведінковий компоненти структури ціннісних орієнтацій у старшокласників шляхом:

- організації пізнавальної діяльності учнів, що полягає у проведенні спеціальних етичних бесід з участю  класного  керівника, працівників музею, краєзнавців, діячів культури і мистецтва, спортсменів  міста;

- організації оціночної діяльності учнів, що  базується на створенні ситуацій морального вибору, «проживання» емоційного стану учнів (дискусії, рольові ігри);

- організації творчо-практичної діяльності учнів, що будується на здійсненні колективних творчих справ (трудові справи, виконання громадських доручень, концерти художньої самодіяльності, захист проектів, випуск тематичних газет, тощо);

- організації оздоровчої діяльності учнів, що реалізовується у формі екскурсій, походів, прогулянок, спортивних тренувань та змагань, марафонів, конкурсів і т.д.

2. Створення високого морального, соціально-психологічного клімату в колективі - організація учнівського самоврядування; виконання учнями тимчасових і постійних громадських доручень (навчальних, трудових, культурно-освітніх, спортивних, організаційних).

3. Інтеграція виховних сил школи, сім'ї, громадськості, закладів культури, громадських та благодійних організацій:

- взаємодія з батьками учнів: вивчення можливостей сім'ї і батьків у вихованні та підтримці дітей; залучення батьків до навчально-виховного процесу (спільні походи, екскурсії, дні здоров'я, свята; організація дня відкритих дверей); підвищення психолого-педагогічних знань батьків шляхом організації тематичних лекторіїв, семінарів-тренінгів );

- взаємодія з вчителями - предметниками: вивчення пізнавальних і професійних інтересів учнів (відвідування уроків, надання допомоги у виборі гуртків, елективних курсів, профілів навчання); забезпечення єдності дій у розвитку дітей у навчальному процесі, створення ситуацій успіху в навчальній і в позакласній роботі і т. д.

4. Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів у процесі поетапного формування у них ціннісних орієнтацій :

 - наявність у педагога адекватного уявлення про рівень сформованості ціннісних орієнтацій кожного учня, типових і яскраво індивідуальних сторін його особистості;

- організацію виховних справ, спрямованих на розвиток соціальної активності учнів і презентацію їх особистих творчих досягнень, апробацію дітьми своїх можливостей у різних видах суспільно корисної діяльності;

- підтримку соціально-цінних ініціатив, захоплень, інтересів;

- забезпечення ефективної взаємодії учнів різних рівнів сформованості ціннісних орієнтацій; стимулювання прагнення до самовиховання.

Категорія: РМК | Додав: Адміністратор_01 (07.06.2017)
Переглядів: 217
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: