КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

                                                      

 здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.

 

      Діяльність ПМПК спрямована на:

      - виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;

    - підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;

    - облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

- організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;

-надання консультативно-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

- Консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей в районній психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється за зверненням батьків (осіб, які їх замінюють) за умови  обов’язкової  їх присутності.   

Перелік документів, необхідних для представлення дитини

на обстеження ПМПК

Для дошкільників:

 1.    Картка стану здоров’я і розвитку дитини.                                                                                                              (Роз"яснення*) 
 2. Медична картка (амбулаторна) дитини. Епікризи, медичні довідки за останній рік.
 3.   Характеристика з дитячого закладу (якщо дитина його відвідує).
 4. Свідоцтво про народження дитини (копія).
 5. "Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда", затверджена наказом МОЗ України від 08.10.2007 N 623 ( z1197-07 ) "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрована в Міністерстві  юстиції  19.10.2007 за N 1197/14464,  якщо дитина інвалід;

 6.  Письмова згода батьків або  осіб,  які  їх  замінюють,  щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини,  отриманих в процесі  психолого-педагогічного  вивчення.

Для школярів:

 1. Картка стану здоров’я і розвитку дитини.
 2. "Історії розвитку дитини" (форма 112/о( va302282-99 ), затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про  затвердження  форм  облікової статистичної документації,  що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");

 3. "Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 N 623 ( z1197-07 ) "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрована в Міністерстві  юстиції  19.10.2007 за N 1197/14464,  якщо дитина інвалід; Медична картка (амбулаторна) дитини. Епікризи, медичні довідки за останній рік

 4.   Характеристика із навчального закладу.
 5. Зошити (робочі, контрольні) з математики та письма, малюнки.
 6. Свідоцтво про народження дитини (копія)..
 7. Документи про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);

 8. Попередній    витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації ;

 9.   Письмова згода батьків або  осіб,  які  їх  замінюють,  щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини,  отриманих в процесі  психолого-педагогічного  вивчення.

На ПМПК дитину представляє представник закладу, супроводжують батьки, або особи, що їх замінюють (обов’язково).

Якщо дитина знаходиться під опікою – представляються документи, які підтверджують опікунство.

При відсутності батьків – документи, які підтверджують відсутність батьків:

 • рішення суду про позбавлення батьківських прав
 • розшук
 • смерть
 • про тяжку хворобу тощо.

Особа, яка представляє дитину (за умови відсутності батьків або осіб, які їх замінюють) обов’язково оформляє доручення на представлення інтересів дитини під час обстеження. 

На основі діагностичного обстеження дитини в психолого – медико – педагогічній консультації складається протокол діагностичного засідання та робиться рекомендаційний висновок про характер відхилень у її розвитку та форму організації корекційного навчання , лікування та виховання дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей і психічних можливостей.

Висновок видається батькам (або особам, які їх замінюють). На підставі цього документа дитина навчається в межах свого індивідуального навчального плану (вдома, у загальноосвітній школі, у навчально – реабілітаційному центрі, у спеціальній школі, в інклюзивній системі освіти тощо).

Психолого-педагогічні висновки фахівців ПМПК розкривають особливості пізнавальної сфери дитини, її навчально-пізнавальної діяльності та рівень розвитку.

У рекомендації спеціалістів зазаначено навчальну програму та корекційний супровід фахівців. Головним документом вчителя є Програма, у якій представлено опис послідовності розгортання навчального предмета за змістом і в часі; окреслено  «навчальне русло» – науково обґрунтовані та багаторічною практикою перевірені головні змістові лінії навчального процесу, адекватні методичні засоби і прийоми. Це, по-перше, запорука негайного, без зайвих проб і помилок включення дитини в навчальний процес; по-друге, основа впевненості педагога у правильності власних дій; по-третє, умова планомірної організації учителем навчальної діяльності дитини: врахування особливостей індивідуалізації завдань, вибору і розподілу навчального матеріалу, його дозування тощо.

Проходження психолого-педагогічного вивчення в ПМПК відноситься до «засобів розумного пристосування» відповідно до ст.24 «Освіта» Конвенції про права інвалідів.