Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок складання, подання запиту на інформацію

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

•    ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

•    опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

•    підпис і дату.

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді. 

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

за 2013 рік

За 2013 рік відділом освіти Кременецької районної державної адміністрації зареєстровано 2 запити на інформацію.

Опрацьовано та надано відповідну інформацію по 2 запитах.