Головна » Новини » Відділ освіти

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА “Національний  план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”  на період до 2021 року
Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації  положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в
умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно
до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав
дитини (2016—2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого
Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 “Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року”, у частині дотримання прав дітей.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та розв’язання проблеми передбачається шляхом концентрації зусиль органів державної влади і громадянського суспільства та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:
створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини, а саме:
- розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини;
- забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань;
- удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління;
- створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості;
- забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини;
- інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади;
забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, а саме:
- удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді;
- зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України у тому числі  дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту;
- створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості;
зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства, а саме:
- підвищення рівня добробуту українських сімей, зокрема, у результаті зростання доходів від трудової діяльності;
- підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми;
- запровадження у територіальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою;
- забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів;
- посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей;
- запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги;
- удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя;
забезпечення захисту дітей від насильства, а саме:
- формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві;
- створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми;
- здійснення заходів щодо  протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії; захисту дітей від експлуатації, сексуального насильства і торгівлі людьми;
- активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усіх форм насильства над дітьми;
створення системи правосуддя, дружнього до дитини, а саме:
- впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми;
- удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення;
- розвиток системи правосуддя, дружнього до дитини; впровадження ювенальної юстиції;
врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень, а саме:
- удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя;
- забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив;
- залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини;
забезпечення захисту прав та інтересів дитини у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, а саме:
- недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктів;
- забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктах;
- впровадження комплексних заходів щодо створення умов для повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту;
створення безпечного інформаційного простору для дітей, а саме:
- забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі;
- формування політики запобігання проявам радикалізму, расизму, ксенофобії та іншим формам екстремізму дітей;
- впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі;
активізація роді територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації, а саме:
  • формування громади, доброзичливої до дітей;
- гармонізація національного законодавства з прав дитини із світовими стандартами;
- удосконалення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав дітей.
Під час виконання Програми передбачається:
визначення пріоритетів, основних завдань і принципів реалізації державної політики у сфері захисту прав дитини;
розроблення та затвердження стандартів благополуччя та безпеки дитини;
розроблення показників (індикаторів) національного та регіонального рівня щодо забезпечення захисту прав та інтересів дитини;
модернізація системи захисту прав та інтересів дитини;
удосконалення та гармонізація національного законодавства у сфері прав дитини відповідно до міжнародних зобов’язань;
визначення ролі територіальної громади в умовах децентралізації влади щодо забезпечення прав і врахування інтересів дитини;
забезпечення захисту прав та  інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту;
розроблення стратегії формування безпечного інформаційного простору для дітей.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.
Категорія: Відділ освіти | Додав: Адміністратор (26.02.2020)
Переглядів: 107
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: