Головна » 2018 » Май » 23 » МОН визначив компетентності вчителів початкової школи
10:08
МОН визначив компетентності вчителів початкової школи

МОН визначив компетентності вчителів початкової школи, що необхідні для навчання учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках.

У цьому році вчителі початкових класів підвищуватимуть свою кваліфікацію за Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затвердженою наказом МОН України від 15.01.2018 № 36.

Саме в цій Програмі описано компетентності учителя початкової школи.

БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Професійно-педагогічна компетентність:

– обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку;

– здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії, відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи.

Соціально-громадянська компетентність:

– розуміння сутності громадянського суспільства;

– володіння знаннями про права і свободи людини;

– усвідомлення глобальних (зокрема й екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні;

– усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності;

– вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та вміння віднаходити шляхи їх розв’язання;

– навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку;

– здатність до ефективної командної роботи;

– вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів.

Загальнокультурна компетентність:

– здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва;

– усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

Мовно-комунікативна компетентність:

– володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності;

– вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації;

– розвиненість культури професійного спілкування;

– здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій).

Психолого-фасилітативна компетентність
Усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини – здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації.

Підприємницька компетентність
Вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави.

Інформаційно-цифрова компетентність
Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вибіркові модулі пропонуються педагогам на вибір за очною, дистанційною та змішаною формами навчання.

Знання і розуміння:

– сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, початкової зокрема;

– соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері початкової освіти;

– особливостей процесів викладання і навчання молодших школярів;

– основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання;

– способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів, концепції інклюзивної освіти.

Розвинені вміння:

– організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);

– конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій;

– діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора;

– керувати проектною діяльністю школярів;

– організувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище;

– проектувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Диспозиції (цінності, ставлення):

– дитиноцентризм, цінність особистості;

– готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;

– відданість ідеї щодо значущої участі в освітньому процесі усіх учнів, просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність);

– рефлексія власної професійної практики.

 

Категорія: Нова українська школа | Переглядів: 363 | Додав: Адміністратор | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: