Головна » 2018 » Май » 23 » Порадник для вчителя
10:30
Порадник для вчителя
Порадник для вчителя


Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ . . 7
Виклики, що стоять перед початковою школою . . 8
Чинники якісної початкової освіти . . . . . . . 9
Мета і головні компоненти Концепції Нової української школи . . 11
Компетентнісний підхід, ключові компетентності . 12
ŸŸ Сутнісні ознаки компетентності . . . . 12
Педагогіка партнерства . . . . . . 16
ŸŸ Принципи партнерства . . . . . . . . . . 16
ŸŸ Залучення до спільної діяльності . . . . . 17
Особливості організації освітнього процесу . . . . 18
ŸŸ Особистісно-орієнтована модель освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ŸŸ Формування загальнолюдських цінностей . . 19
ŸŸ Структура освітнього процесу . . . . . . . . . 19
ŸŸ Організація освітнього середовища . . . . . 20
РОЗДІЛ 2
ПУТІВНИК ПО ДЕРЖАВНОМУ СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ . 21
Цільові групи . . . . . . . . . . . 22
Принципи Державного стандарту початкової загальної освіти . . 24
Зміст освіти: освітні галузі . . . . . . . . 25
Модельні навчальні програми . . . . . . . . 28
Базовий навчальний план . . . . . . . . 31
Типовий навчальний план . . . . . . . . 31
Робочий навчальний план закладу освіти . . . . . . 31
Календарне планування . . . . . . . . . . 32
РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 6-7-РІЧНОГО ВІКУ . . 36
Початок навчання у школі: вплив на емоційний стан і поведінку дитини . 37
Особливості психічних і пізнавальних процесів . 39
ŸŸ Процес сприймання . . . . . . . . . . 39
ŸŸ Зорове сприймання . . . . . . 39
ŸŸ Пізнавальні процеси . . . . . . . . . . . . 40
ŸŸ Дрібна моторика . . . . . . . . . . . . . . . 41
Етапи та умови розвитку пізнавальних інтересів . 42
ŸŸ Інтерес до навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ŸŸ Емоційно-вольова сфера . . . . . . . . . . . . . . . 43
ŸŸ Цікавість . . . . . . . . . 44
ŸŸ Допитливість . . . . . . . . . . 44
ŸŸ Регуляція поведінки . . . . . . . . 45
Особливості розвитку дитини під час організації навчання . . 45
РОЗДІЛ 4
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:
СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДІТЯМ . 50
Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища . 51
Забезпечення права вибору . . . . . . . . . . 53
Формування спільних цінностей . . . . . . . . . . . . . . 55
ŸŸ Практичне завдання 1 . . . . . 56
Ранкові зустрічі . . . . . . . . 57
ŸŸ Створення спільноти в класі . . . . . . . . . . . . 57
ŸŸ Розвиток навичок спілкування . . . . 58
ŸŸ Розвиток соціальних навичок . . . . . 58
ŸŸ Розвиток академічних навичок . . . . 58
ŸŸ Створення у класі позитивного настрою . . 59
ŸŸ Розвиток демократичних цінностей . . . 59
Фізичне середовище . . . . . . . . . . . . 60
ŸŸ Навчальні центри / осередки . . . . . . . 60
ŸŸ Навчальні матеріали та їх організація . . . 61
ŸŸ Практичне завдання 2 . . . . . . . . 63
Розвиток відповідальності . . . . . . . . 64
Встановлення правил . . . . . . . . . . . 65
Участь дітей в організації освітнього середовища . 67
Святкування розмаїття та соціальна інклюзія . . . 67
ŸŸ Діти з особливими освітніми потребами . . . 67
ŸŸ Практичне завдання 3 . . . . . . . . 69
РОЗДІЛ 5
ІНТЕГРАЦІЯ: ТЕМАТИЧНИЙ І ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХОДИ . 71
Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання . . . . 72
ŸŸ Що таке інтеграція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ŸŸ Інтеграція в освіті . . . . . . . . . . 72
ŸŸ Що таке інтегроване навчання? . . . . 73
Діяльнісний підхід. Критичне мислення і вирішення проблем . . 73
ŸŸ Технологія «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» . . 74
ŸŸ Цілі навчання (таксономія Блума) . . . . . . 76
Деякі стратегії розвитку критичного мислення . . 77
ŸŸ Мозкова атака . . . . . . . . . . 77
ŸŸ Асоціативний кущ (гронування) . . . . . . . . 79
ŸŸ Знаємо — хочемо знати — дізналися (таблиця «зхд») . . 84
Діяльнісний підхід: ротаційні моделі «щоденні 5» і «щоденні 3» . . 86
ŸŸ Щоденні діяльності – ротаційні моделі . . . . 86
ŸŸ Я-схеми . . . . . . . . . . . . . 90
ŸŸ Дизайн класу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ŸŸ «Щоденні 5» . . . . . . . . . . . . . 92
ŸŸ Початок запровадження «щоденні 5» . . . . . 93
ŸŸ «Щоденні 3» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
РОЗДІЛ 6
ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ: ПЛАНУВАННЯ ТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ . 101
Формування міжпредметних компетенцій у процесі
тематичного навчання . . . . . . . . . . . . . . . 102
ŸŸ Міжпредметна компетентність . . . . 102
ŸŸ Міжпредметна інтеграція . . . . . . . 102
ŸŸ Етапи реалізації міжпредметної інтеграції
змісту навчання (від простого до складного) . 103
ŸŸ Міжпредметні зв’язки . . . . . . . . . 103
ŸŸ Переваги інтегрованого навчання . . . . . . 104
Планування тематичного навчання . . . . . 105
ŸŸ Плануємо тематичний день. Створюємо інтелект-карту. . 106
РОЗДІЛ 7
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ . 118
Мета і цілі оцінювання у сучасній школі . . . . . . 119
ŸŸ Формувальне оцінювання . . . . . . . . . . . . 119
ŸŸ Цілі оцінювання . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Коли починати оцінювання? . . . . . . . . . . . 121
Спостереження і записи . . . . . . . . . 122
Діти з особливими освітніми потребами . . . . . . 123
Основні аспекти процесу оцінювання . . . . . . 123
ŸŸ Вербальне оцінювання . . . . . . . . 123
ŸŸ Відстеження індивідуальних досягнень учнів . . 124
ŸŸ Надання зворотного зв’язку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
ŸŸ Контрольно-оцінювальна діяльність . . . 125
Технологія портфоліо . . . . . . . . . . . 126
ŸŸ Практична вправа . . . . . . . . 133
РОЗДІЛ 8
СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ . . . . . . . . . . . 134
Основні шляхи співпраці: спілкування . . . . . . 135
ŸŸ Формальне й неформальне спілкування . . 135
ŸŸ Батьківські збори . . . . . . . . . . . . 136
ŸŸ Індивідуальні зустрічі з батьками . . . 138
ŸŸ Інші форми спілкування з батьками . . . . . 141
ŸŸ Батьківська кімната . . . . . . . 141
Основні шляхи співпраці: залучення батьків до освітнього процесу . . . . . . . . . . . . . . 142
ŸŸ Переваги співпраці вчителя і батьків . . . 142
ŸŸ Батьки як помічники вчителя . . . 143
ŸŸ Підготовка батьків до виконання ролі помічника вчителя . . 144
ŸŸ Практичне завдання . . . . . . . . . . . . 146
РОЗДІЛ 9
СВЯТКУВАННЯ БАГАТОМАНІТНОСТІ. СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ . . . . . . . . . . . . . . .149
Правовий аспект . . . . . 150
Основні поняття: інклюзивна освіта,
діти з особливими освітніми потребами . . . 151
Особливості організації освітнього процесу . . . 152
ŸŸ Додаткова допомога з боку асистента вчителя . . 153
ŸŸ Індивідуальна програма розвитку для дитини
з особливими освітніми потребами . . . . . . 153
ŸŸ Особливості організації фізичного середовища,
яке має відповідати принципам універсального дизайну . 155
ŸŸ Співпраця з додатковими фахівцями,
зокрема з вчителем-логопедом, практичним психологом,
спеціальним педагогом та ін. . . . . . . . . 157
ŸŸ Практика спільного викладання . . . . 157
ŸŸ Особливості співпраці з батьками дитини
з особливими освітніми потребами . . 158
ŸŸ Практичне завдання . . . . . . . . . . 160
ДОДАТКИ
Додаток А. Форма самооцінки для вчителя . . 163
Додаток Б. Форма спостереження за розвитком дитини . 167
Додаток В. Форма оцінки середовища . . . . . 184
Додаток Д. Ранкова зустріч . . . . . 186
Термінологічний словник . . . . . 201
Категорія: Нова українська школа | Переглядів: 354 | Додав: Адміністратор | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: